Menu

Vilkår:

 
 
Når ikkje anna er oppgitt, kan bileta frå denne databasen nyttast fritt til i samband med omtale av Vestland og aktiviteten til Vestland fylkeskommune og fylkespolitikken.
 
Rettigheitane for bruk er oppgitt på kvart bilete. Rettigheitane for bilete kan endrast, vi ynskjer difor at du lastar ned bileta for kvar gang du skal nytte det (ikkje lagre bileta andre stadar for bruk på eit seinare tidspunkt). 
 
Bileta kan ikkje brukast i kommersiell samanheng.
 
Alle bileta skal ha krediteringa: Namn på fotograf/Vestland fylkeskommune.