Menu

Pressebilder - Prosjektering byggetrinn 5 - Åsane

Bilete av representantar frå Bybanen Utbygging, COWI, RAMBØLL og Asplan Viak i samband med signering av prosjekteringskontrakten E03 Bybanen Sentrum - Åsane.

Kronstadtunnelen

Bilete frå bygginga av Kronstadtunnelen gang - og sykkeltunnel i Bergen. Tunnelen er 475 meter lang, og var tidlegare ein jernbanetunnel som no er utvida til å bli gang - og sykkeltunnel og ein det av stamsykkelvegen frå sør mot sentrum.

Markering av Bybanen linje 2 Sentrum - Fyllingsdalen er ferdig 18. november 2022

Markering av Bybanen linje 2 Sentrum - Fyllingsdalen er ferdig 18. november 2022

Fyllingsdalstunnelen gang - og sykkeltunnel

Bilete frå bygginga av den 3 kilometer lange Fyllingsdalstunnelen gang - og sykkeltunnel frå Fyllingsdalen til Kristianborg. Gang - og sykkeltunnelen blir verdas lengste heilårs gang - og sykkeltunnel og er spesielt tilrettelagd med lys og fargar for dagleg bruk. Åpningshelga vert 15. - 16. april 2023.

Byggetrinn 4

Bilder og illustrasjoner knyttet til Byggetrinn 4